विद्यालयद्वारा गरिएका अतिरिक्त क्रियाकलाहरूका झलकहरु र उपलब्धिहरु। धन्यबाद सम्पूर्ण सवैमा।

विद्यालयद्वारा गरिएका अतिरिक्त क्रियाकलाहरूका झलाकहरु र उपलब्धिहरु। धन्यबाद सम्पूर्ण सवैमा। ## गुणस्तरीय र उत्कृष्टताको प्रतीक -सिद्धार्थ## धन्यबाद चेष्टा साप्ताहिक।